מראות יומא - תמונות מבוארות על המסכת

£13.20
Gift wrapping:
Options available
Current Stock:

Out of stock

Out of Stock

תמונות מבוארות ומפורטות על מסכת יומא. כולל סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים